ประกาศจากฝ่ายการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

           เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ฝ่ายการเงิน ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ดำเนินการ ดังนี้ 


นักศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมเอกสารต่างๆ ตาม เพจฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ส่งสลิปการโอนชำระเงินมายังข้อความ (Inbox) ของฝ่ายการเงิน และฝ่ายการเงินจะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินตามรายการที่ท่านแจ้ง

     ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
     ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
     เลขที่ 411-6-076287

มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทาง แฟนเพจฝ่ายการเงิน หรือ โทร. 043 556 005


เอกสารชุดเบิกทุกงบประมาณ, เอกสารบันทึกตัดยอดประมาณการขอนุมัติจัดซื้อหรือจ้าง, ค่าตอบแทนฒ รายงานการใช้จ่ายในการไปราชการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการส่งเอกสารที่ฝ่ายการเงินจัดเตรียมไว้ด้านนอก


ฝ่ายการเงิน ขออภัยในความไม่สะดวก
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 043 556 005