สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 411-0-91473-6
ชื่อบัญชี "กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด"


000

002