วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2013 ชมวีดีทัศน์
วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2015 ชมวีดีทัศน์
 วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2016 ชมวีดีทัศน์ 
RERU YouTube มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมวิดีทัศน์