ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง

 สามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wisdom101.net/

000

002

001

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลบศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ปรจำปี 2563

ประกาศ 001 download pdf

ใบสมัคร 001 download pdf