ประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น 2 ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง

 สามารถอ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://wisdom101.net/