มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ในการจัดการประกวดแข่งขันประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จากวัสดุธรรมชาติ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวมันปลา

620117 pr 001

620117 pr 002

620117 pr 003

620117 pr 004

620117 pr 005

620117 pr 006

620117 pr 007

620117 pr 008

620117 pr 009

620117 pr 010

620117 pr 011

620117 pr 012

620117 pr 013

620117 pr 014

620117 pr 015

620117 pr 016

620117 pr 017

620117 pr 018

620117 pr 019

620117 pr 020

620117 pr 021

620117 pr 022

620117 pr 023

620117 pr 024

620117 pr 025

620117 pr 026

620117 pr 027

620117 pr 028