มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนายวีระพล ขานน้ำคำ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๓ การประกวดเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป กิจกรรมการประกวดบทกลอน เรียงความ เรื่องสั้น ภาพถ่าย ในหัวข้อ "รักของแม่" ประเภทเรื่องสั้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส. และประชาชน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 


2021 09 07 10 57 08