เป็นอีกปีที่เราทำสำเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ
1. น้องคอฟฟี่ นางสาวภานุมาศ ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง
2. น้องเบนซ์ นายจักรพงษ์ คงนิล  นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ฝ่ายชาย
ในการประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2021 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รอบประเทศ
ต้นเรื่องโดยนายวรพัฒน์ เดชะบริพัฒน์กุล