มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลได้ ในรายการ "กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์" เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ดังมีรายชื่อดังนี้
- นายนลธวัช กาลจักร นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 3 เหรียญทอง ประเภทมวยสากล รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กิโลกรัม
- นายสุทธิรักษ์ รักสุจริต นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กิโลกรัม
- นางสาวศรัญญา สายสุวรรณ์ นักศึกษา พลศึกษาชั้นปีที่ 4 เหรียญทองแดง ประเภทมวยไทย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กิโลกรัม