ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ร้อยเอ็ด คว้าอันดับที่ 1 🥇 ใน "โครงการ Marketing Contest การแข่งขันแผนกลยุทธ์ทางการตลาด TOYOTA"รอบค้นหาผู้ชนะ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว 
👉จัดโดย บริษัท โตโยต้า สาเกตนคร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.ร้อยเอ็ด 
👏ขอขอบพระคุณที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ คุณจตุพล(ฝ่ายการตลาด บริษัท ToYoTa ) และอาจารย์อินทร์ (สาขาการตลาด)  อ่านเพิ่มเติม >>>