หมวดหมู่ : ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ภาคมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร […]

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 23 มี […]

เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการสู่เส้นทางสายอาชีพ

วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอ […]

มรภ.รอ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3(114)/2560

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภ […]

คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ตรวจห้องปฏิบัติการ

คณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาส […]


Page 1 of 3123