ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดหัวจับประกอบเครื่องวัดแรงดันอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดลองไปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาหุ่นจำลองทางการแพทย์สำหรับฝึกทักษะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาหุ่นแขนฉีดยาเข้าเส้นให้น้ำเกลือให้เลือด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาหุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<