ประกวดราคาซื้อชุดหัวจับประกอบเครื่องวัดแรงดึงกเนกประสงค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดหัวจับประกอบเครื่องวัดแรงดึงกเนกประสงค์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อสะโพก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อสะโพก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 950,000.00 บาท

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อต้นขาหลัง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดแรงกล้ามเนื้อต้นขาหลัง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 950,000.00 บาท

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดทดสอบทางเสียงของวัสดุ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 770,000 บาท จำนวน 1 รายการ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบมวลสารในร่างกาย ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตู้อบความร้อนแบบสุญญากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกวดราคาซื้อชุดผสมเทียมและตรวจการตั้งท้อง ตำบลเกาะแก้ว อำเภเสลูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดผสมเทียมและตรวจการตั้งท้อง ตำบลเกาะแก้ว อำเภเสลูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยของแข็ง Cutting Mill ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยของแข็ง Cutting Mill ตำบลเกาะแก้ว อำเภเสลูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการใส่สายให้อาหารทางจมูกและปาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกทักษะการใส่สายให้อาหารทางจมูกและปาก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกวดราคาจัดซื้อหุ่นตุ๊กตาทารกแรกเกิดพร้อมชุดสอนให้นมแม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<