รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระะดับบริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปรการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้