คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. สาขาวิชาเคมี
 3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เทียบเข้า ผู้จบปวส.)
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (ผู้จบ ปวส.)
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ผู้จบ ปวส.)
 9. สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ค่าบำรุงการศึกษา7,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย1,500 บาท
รวม13,100 บาท

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 2. สาขาวิชาภาษาจีน
 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ค่าบำรุงการศึกษา                                      6,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ                         1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                            1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา                                          250 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม                                          300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา                                          100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย                                   300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                              1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย                                1,500 บาท
รวม                                           12,100  บาท

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
5,600 บาท6,500 บาท12,100 บาท

4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
5,600 บาท9,000 บาท14,600 บาท

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาชีววิทยา
 2. ฟิสิกส์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
6,600 บาท6,500 บาท14,100 บาท

6. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
6,600 บาท7,500 บาท14,100 บาท


Views : 429
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto