ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดมหกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมข้างสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี