พิธีทำบุญตักบาตร ในโครงการประเพณีสานสัมพันธ์ครอบครัว RERU ประจำปี 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 07.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ในโครงการประเพณีสานสัมพันธ์ครอบครัว RERU ประจำปี 2564 ณ ด้านหน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี