มรภ.รอ จัดการตรวจ ATK คัดกรอกให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 เป็นวันที่ 2

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09.30- 11.30 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดบริการตรวจหาเชื้อไวรัตโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เดินทางมาจากจังหวัดที่ประกาศเป็นจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดตามมาตรการป้องกันที่จังหวัดร้อยเอ็ด และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกำหนด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด