โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ หน้าอาคารดนตรีและนาฏศิลป์

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 265 เวลาประมาณ 18.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม (ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น) ช๊อปกินฟินทั้งคืน พร้อมรับชมการแสดงพื้นบ้านอีสาน จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ หน้าอาคารดนตรีและนาฏศิลป์


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี