โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมนานาชาติผ่านเทศกาลปีใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2565 ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมนานาชาติผ่านเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.มนชิดาภูมิพยัคฆ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในกล่าวเปิดงาน ณ กิจกรรมชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์