กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้น รักษาราชการแทนอธิการบดี นำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และกล่าวโอวาทฯ ในพิธีมีการมอลโล่รางวัลแม่ดีเด่น อีกทั้งยังมอบรางวัลแก่ผู้ประกวดเรียงความ ประกวดร้องเพลง ประกวดถ่ายภาพ และมอบทุนการศึกษา หลังจากเสร็จพิธี ทางคณะรองอธิการบดีพร้อมนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี