พิธีการบวงสรวงแม่โพสพ ในเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 21 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 07.30 น. ณ โดมเวทีกลาง ลานสาเกตนคร สวนพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ได้เป็นตัวแทนท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิททยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการบวงสรวงแม่โพสพ ในเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 21 จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานขึ้นในวันที่ 26-29 มกราคม 2565 นี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก และเชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ด และเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต แปรรูปข้าวหอมมะลิ และอุตสาหกรรมด้านการอาหารให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาองค์ความรู้การพัฒนาข้าวหอมมะลิสู่เกษตรมูลค่าสูงต่อไป

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *