มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.19 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


Views :
ส่งข้อความ
Skip to content