พิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีตั้งองค์กฐิน เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุปคุตและพิธีตั้งองค์กฐิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณสระแก้วราชภูมิ โดย คุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต จากมณฑลพิธีกลางสระแก้วราชภูมิ และแห่องค์กฐินไปยังหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดป่าทศพลมังคลาราม ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 4110914736 ชื่อบัญชี กฐินมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่  https://forms.gle/vQnk8n3qfR73RGG5A

เจ้าภาพเครื่องกฐิน จองได้ที่ https://forms.gle/be9yxGYABkobFBd8A

เจ้าภาพโรงทาน วันที่ 28 ตุลาคม 2565 แจ้งความประสงค์ได้ที่  https://forms.gle/kCV5ixhtPvLPgNpF6

** ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์


Views : 20
ส่งข้อความ
Skip to content