พิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี นำทอดถวายกฐินสามัคคี ณ วัดป่าทศพลมังคลาราม ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด (ภาพชุดที่ 2)

เวลา 09.49น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านประธานในพิธีเป็นผู้กล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งบริวารกฐิน ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยมีรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมพิธีทอดถวายกฐินเป็นจำนวนมาก


ภาพโดย : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ส่งข้อความ