https://www.reru.ac.th/libs/
http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://engineer.msu.ac.th/article/

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการจำหน่วยอาหารในศูนย์อาหาร

Post on 11 กรกฎาคม 2561
by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 332

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลการจำหน่วยอาหารในศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561-2563 จึงประกาศชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาการประมลู ดังนี้ อ่านรายละเอียด >>>