https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 มีนาคม 2561
ฮิต: 2619

finalist1 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 มกราคม 2561
ฮิต: 938

ด้วยสาขาวิฃาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on English Studies (ICES 2018) ในหัวข้อ Innovation in English Language Teaching and Learning ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการเปีดโอกาสในการร่วมมือทางวิชาการระดับ นานาชาติ >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาฯ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 มีนาคม 2561
ฮิต: 2230

070361 850 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 26 มกราคม 2561
ฮิต: 1622

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ (ภาคฤดูร้อน) เพื่อเข้าร่วมโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริการ จำนวน 2 คน อ่านรายละเอียด >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 1730

รับสมัครบุุคคลเพื่อเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา ปีการศึกษา 2560 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 18 มกราคม 2561
ฮิต: 10843

24 01 61 1

 line vpn

ประกาศ : การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558-2559  >>>อ่านเพิ่มเติม<<<

line seriver 2

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561  >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

line seriver 2

รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<  ล่าสุด 08/03/61

line vpn

บัณฑิตจะต้องตอบแบบสำรวจภาวะการมีงานทำก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
กรุณากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตฯ

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านค้าช่วงพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 906

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการดำเนินกิจการร้านค้าช่วงพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 เพื่อให้บริการ ร้ายขายดอกไม้ ร้านถ่ายรูป ร้านเช่าชุดสูท ร้านเช่าชุดปกติขาว อาหารและบริการต่างๆ อ่านเพิ่มเติม >>>

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ไทย-ฮังการี 2017-2018

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 17 มกราคม 2561
ฮิต: 900

รัฐบาลฮังการีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี ค.ศ.2017 - 2018  สำหรับนักศึกษาไทย จำนวน 40 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stipendiumhungaricum.hu หรือคู่มือการสมัครรับทุนการศึกษาฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ >>>>>ดาวน์โหลด<<<<<