https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะศึกษา มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 614

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk  อ่านเพ่ิมเติม >>>

เอกสารรายงานการปรชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2560)

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 10 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 676

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมรองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>>รายละเอียด<<<

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 3

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 ตุลาคม 2560
ฮิต: 768

มรภ.รอ.ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

เอกสารรายงานการปรชุมอาจารย์ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2560)

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 10 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 699

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมรองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>>รายละเอียด<<<

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 22 กันยายน 2560
ฮิต: 989

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครศิษย์หรือศิษย์ปัจจุบัน ในสังกัดคณะครุศาสตร์ เพศชาย เพื่อคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 คน อ่านรายละเอียด >>>

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 661

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนธุ์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 22 กันยายน 2560
ฮิต: 834

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

[เปลี่ยนแปลงกำหนดการ] เชิญประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 651

ประกาศ เชิญประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนธุ์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 กันยายน 2560
ฮิต: 32736
 
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
กำหนดการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (Thai university Central Admission System: TCAS) ซึ่งกำหนดการรับสมัครแต่ละรอบนั้น มีรายละเอียดดังนี้ คือ

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 ตุลาคม 2560
ฮิต: 794

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริการ อ่านรายละเอียด >>>

ผลการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 สิงหาคม 2560
ฮิต: 942

ผลการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>