https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 ตุลาคม 2561
ฮิต: 596

1. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา...Download

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 29 สิงหาคม 2561
ฮิต: 625

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมในต่างประเทศ

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 21 สิงหาคม 2561
ฮิต: 1542

ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด  อ่านรายละเอียด >>>

 

1

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการบริหารงานบุคลากร

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 12 กันยายน 2561
ฮิต: 633

2018 09 12 9 14 08

>>>>>Download<<<<<

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 สิงหาคม 2561
ฮิต: 657

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 กันยายน 2561
ฮิต: 584

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

 

กำหนดการพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.ปช. และภาคพิเศษ ประปีการศึกษา 2561  วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>