https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ละครเวทีประเพณีครั้งที่ 2 เรื่อง Beauty and the Beast the musical

ขอเชิญชมละครเวทีประเพณีครั้งที่ 2 โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด เรื่อง Beauty and the Beast the musical โฉมงามกับเจ้าชายอสูร วรรณกรรมฝรั่งเศสที่มาเรียบเรียงใหม่นำเสนอในรูปแบบละครเพลง ร้องสด เล่นสดทุกรอบ มีทั้งรอบไทย และรอบอังกฤษ ไทย 22 เวลา 18.00 เสาร์ 24 เวลา 15.00 และ 18.00 อาทิตย์ 25 เวลา 15.00 และ 18.00 จันทร์ 26 เวลา 18.00 ที่ห้องประชุมชั้น 2 EDU 206 ตึกคณะครุศาสตร์ บัตรราคา 40 บาท
สำรองบัตรล่วงหน้าได้ที่ ตึกคณะครุศาสตร์  ฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ห้อง EDU 215  โทร. 043 556160 / 0973197203 อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านพิ่มเติม >>>

กีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานกีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มศรีรัศมิยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 19.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เป็นวันที่ 4 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. การุณ พงศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบีดฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อ่านเพิ่มเติม >>>

บรรยากาศซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.รอ. ประจำปีการศึกษา 2558-2559

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 บรรยากาศการรายงานตัว เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น มีการเรียกแถวบัณฑิตร่วมกันบันทึกภาพหมู่เป็นคณะ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ด้านข้าง หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากนั้นบัณฑิตตั้งแถวรายงานตัว ณ หน้าอาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลังจากรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ได้มีการเช็คแถวโดยกรรมการควบคุมแถว และเดินเข้าสู่หอประชุม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับและให้โอวาทแก่ผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร และเริ่มการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 -2559 โดยบรรยากาศในวันซ้อมใหญ่เป็นไปอย่างคึกคัก มีบัณฑิตใหม่ และญาติบัณฑิตมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับไว้อย่างสวยงาม และในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ระหว่างวันที่ 16-19 และ 21-22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching Mettoring) ณ ห้องประชุม EDU 206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. จัดค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล

วันนี้ (8 มีนาคม 2561) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะและฝึกฝนการใช้ภาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในระบบสากล ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จะแบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 200 คน และกลุ่มที่ 2 คือ วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 สำหรับอาจารย์ บุคลากร และครูในเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 100 คน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย Dragonfly English Camps Team บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย อ่่านเพิ่มเติม >>>

โครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″ หรือ ART THESIS EXHIBITION 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริเวณชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และได้รับเกียรติจากบุคลากรบริษัทจัดหางาน ท็อปกัน จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ใน เรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่และเทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้งานทำ และในช่วงบ่ายได้มีการประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งและองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในการนี้บุคลากรจากเทศบาลตำบลท่าม่วง พื้นที่เป้าหมายบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้ด้วย -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จาก Channarong Wisetsat  อ่านเพิ่มเติม >>>