มรภ.รอ. คว้ารางวัลในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และยังมีอีกรางวัลคือ อาจารย์ SHU YAPING อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีน ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 อีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเรา และถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการเปิดงานการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญ อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.ร่วมงานประเพณี”สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”ครั้งที่19

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณบึงพลาญชัย ทั้งนี้ยังได้ประดิษฐ์กระทง  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่า สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประดับรถแห่และประดิษฐ์กระทงใหญ่ เพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2560 ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” และถือเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน  ชูไฮไลท์ “ลอยกระทงรวงข้าว” ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิโลกควบคู่การท่องเที่ยว อีกทั้งสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดกระทงใหญ่ ในปีนี้ด้วย อ่่านเพิ่มเติม >>>

นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะศึกษา มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk  อ่านเพ่ิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ต้อนรับพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามสถานการณ์น้ำ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยอ็ด ร่วมให้การต้อนรับพลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตามรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมเรือเครื่องผลักดันน้ำจากกองทัพเรือ ที่สะพานธวัชดินแดงจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 30 เครื่อง และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ลงนามความร่วมมือโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่าง วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนพุทธศิลป์ และในการนี้ได้นำนายปริญญา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียกว่า “ครูปี” ที่กำลังจะเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2560 เข้ากราบรายงานตัวอย่างเป็นทางการ อ่านเพ่ิมเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 30,31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำเสนอภาพรวมและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 วงรอบตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560   ให้คณะกรรมการประเมินฯรับทราบ และดำเนินการตรวจประเมิน ตามกำหนดการ  ตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสินผลวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง จากหลักฐานอ้างอิง ตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Ms.Alice M. Murray (คุณอลิช เอ็ม เมอร์เรย์) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งภูมิภาค สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยสำนักการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งภูมิภาค (RELO:Regional English Language Office) ได้กำลังพิจารณาการคัดเลือกอาสาสมัครสัญชาติอเมริกันจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาปฏิบัติงานด้านการศึกษาในสถาบันต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันหนึ่งในประเทศไทยที่ทางสถานทูตฯได้เล็งเห็นศักยภาพว่ามีความเป็นไปได้ในการรับสมัครอาสา และสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาร่วมกัน อ่านเพ่ิมเติม >>>

มรภ.รอ. เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่พระเมรุมาศจำลอง มณฑลพิธี ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์    บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวางดอกไม้จันทน์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้มีการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อเวลา 09.00 น. ได้มีประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอใกล้เคียงได้เดินทางเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วันที่  7 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00น.ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพิ่มเติม >>>

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  พร้อมด้วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์  ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเริ่มวางพวงมาาลา  เวลา08.09น.โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ประกอบกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ประชาชน ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง อ่านเพิมเติม >>>