มรภ.รอ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและครู สพม.27 (Follow up) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 โดยมีท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและทีมงานวิทยากรพร้อมกล่าวปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้เป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (Follow up)

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (Follow up) ขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ได้มาตรฐานตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล Common European Framework of Reference for Language (CEFR) บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้รับความรู้ใหม่ๆมากมาย อ่่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  รอบที่ 2 อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดอบรมชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

วันนี้ 19 กรกฎาคม 2560 ท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ โดยมี ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ นายจรุพล วรวิทยกิจ สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะจากสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สำหรับการอบรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ประสานงาน จัดตั้งคณะทำงานโดยเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 51 คน และนักศึกษา จำนวน 1,568 คน เพื่อเป็นพนักงานแจงนับ ในโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

ทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี มรภ.รอ.

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560 เพื่อความเป็นศิริมงคล ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ ปีการศึกษา 2560 อย่างสมบูรณ์และได้รับบุญกันถ้วนหน้า อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ต้อนรับ พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดี อาจารย์ปริญ รสจันทร์ ผู้อำนวยสำนักงานกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกษศิรินทร์ ภิญญาคง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ พลตรีณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสบรรยาย การทำความเข้าใจกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ปี 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ขึ้น ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนแกนนำที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ตามกรอบคุณลักษณะของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพครูได้แก่ การเป็นผู้มีจิตอาสา มีความฉลาดทางอารมณ์และมีความเป็นครู มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ร่วมโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี  ท่านอาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กว่า 100  คน  ร่วมโครงการ ศธ. ปลูกป่ารวมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ณ ลานหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยต้นไม้ที่นำมาปลูกในครั้งนี้  เป็นต้นไม้มลคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คือต้นกันเกรา และพันธุ์ไม้อื่นๆ  เช่น มะฮอกนี แคป่า อินทนิลบก จำนวน  265  ต้น อ่านเพิ่มเติม >>>

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.09 น. อาจารย์นิถินาถ  อุดมสันต์  ผู็อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดตาลวนาราม    บ้านเหล่าแขม ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และช่วยพัฒนาวัดด้านความสะอาดด้วยอิ่มบุญกันทั่วหน้า อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ ๔.๐” ขึ้น โดยมีท่านชยันต์ ศิริมาศ รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และท่าน อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นำเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต อ่่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.09 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดสว่างอารมณ์  บ้านดงกลาง ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>