www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มรภ.รอ. จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม”ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า” มีการทำกิจกรรม”จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันปลูกต้นมันปลา จำนวน 67 ต้น บริเวณรอบสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

อธิการบดี มรภ.รอ. ร่วมงานศพ “จ่าแซม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมงานศพ จ.อ.สมาน กุนัน ในพระราชานุเคราะห์ ที่วัดบ้านหนองคู ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งช่วยเหลือ ครอบครัว จ.อ.สมาน กุนัน หรือ “จ่าแซม” เป็นอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ เป็น นทต.จู่โจม รุ่น 30 อายุ 38 ปี ก่อนจะออกมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่าย รปภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่า ภายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม 60 พรรา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

อธิการบดีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา07.09 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  12 กรกฎาคม  2561  ซึ่งจัดขึ้นทุกปี  โดยมีพระครูสีลสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อ่านเพิมเติม >>>

อธิการ มรภ.รอ.เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์”สภากาแฟ”

วันที่ 17 ก.ค. 61 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาความสัมพันธ์”สภากาแฟ”จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ซึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (6กรกฎาคม 2561) อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู

วันที่16 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.09 น. อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานในอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  ดาแก้ว   กล่าวรายงานในการจัดโครงการครั้งนี้  พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง.. อ่านเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (9 กรกฎาคม 2561)  อ่านเพิ่มเติม >>>

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.39 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ  รสจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม กองทัพเรือ   ณ  วัดบ้านหนองคู ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้มาร่วมพิธีจำนวนมาก.. อ่่านเพิ่มเติม >>>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท  อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอขอบคุณเจ้าของภาพ