https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.39 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ  รสจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม กองทัพเรือ   ณ  วัดบ้านหนองคู ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้มาร่วมพิธีจำนวนมาก.. อ่่านเพิ่มเติม >>>

อธิการบดี มรภ.รอ. ร่วมงานศพ “จ่าแซม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมงานศพ จ.อ.สมาน กุนัน ในพระราชานุเคราะห์ ที่วัดบ้านหนองคู ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่งช่วยเหลือ ครอบครัว จ.อ.สมาน กุนัน หรือ “จ่าแซม” เป็นอดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการ เป็น นทต.จู่โจม รุ่น 30 อายุ 38 ปี ก่อนจะออกมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตระเวนระงับเหตุฝ่าย รปภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย เสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่า ภายในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 6 ก.ค. ที่ผ่านมา อ่านเพิ่มเติม >>>

นศ.พยาบาล มรภ.รอ.นำนวัตกรรมร่วมประกวดที่มรภ.นครปฐม

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.รอ.นำนวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมประกวดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  ณ มรภ.นครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 อ่าเพิ่มเติม >>>

อธิการบดีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา07.09 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  12 กรกฎาคม  2561  ซึ่งจัดขึ้นทุกปี  โดยมีพระครูสีลสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อ่านเพิมเติม >>>

โครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (6กรกฎาคม 2561) อ่านเพิ่มเติม >>>

กองนโยบายและแผน จัดโครงการ”การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร”   ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย สามารถพัฒนานักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลัประสิทธิผล  โดยได้เรียนเชิญ ท่านาอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และอาจารย์ลลิตา  พิมทา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ มีอาจจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจ การสร้างป่าสร้างรายได้ การออกแบบผืนป่าของชุมชน การปลูกป่า การอนุรักษ์และสมาชิกอาสาพิทักษ์ป่าชุมชน กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (9 กรกฎาคม 2561)  อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.ร่วมขบวนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศล จ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรและองค์การนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเชิญพวงมาลาพระราชทานและขบวนเคลื่อนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลจ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดและอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก เฟจตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา บีช รีสอร์ท  อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอขอบคุณเจ้าของภาพ

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง วันที่ 29 มิถุนายน 2561  -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม >>>