รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 18 กันยายน 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560  อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคงเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ

Post by sumreng
on 18 กันยายน 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคงเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ สังกัดสำนักกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ

Post by sumreng
on 11 กันยายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

Post by sumreng
on 18 กันยายน 2560

รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15- 20 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Post by sumreng
on 11 กันยายน 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา (สายสนับสนุน)

Post by sumreng
on 15 กันยายน 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา (สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 05 กันยายน 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2560 ถึง วันที่ 22 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจาย์

Post by sumreng
on 15 กันยายน 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจาย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กันยายน 2560

อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Post by sumreng
on 05 กันยายน 2560

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์

Post by sumreng
on 15 กันยายน 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ ชาวต่างชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 กันยายน 2560 
อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ

Post by sumreng
on 05 กันยายน 2560

ผลการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุระกิจและการบัญชี ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 อ่านรายละเอียด >>>