รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 21 กรกฎาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา อ่านเพิ่มเติม >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

Post by sumreng
on 21 กรกฎาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

Post by sumreng
on 12 กรกฎาคม 2561

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และการบัญชี อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพ่อช่วยพ่อครัว

Post by sumreng
on 19 กรกฎาคม 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพ่อช่วยพ่อครัว ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อ่านเพิ่มเติม >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน

Post by sumreng
on 09 กรกฎาคม 2561

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 9 กรกฏาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน

Post by sumreng
on 17 กรกฎาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา  อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 1 ตำแหน่ง

Post by Worasit Nugoolgan
on 05 กรกฎาคม 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา 
อัตราเงินเดือน ปริญญาโท เดือนละ 23,630 บาท 
อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก เดือนละ 31,500 บาท 
>>>>>Download<<<<<

รัสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพ่อครัว ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

Post by Worasit Nugoolgan
on 04 กรกฎาคม 2561

รัสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพ่อครัว ประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว
>>>>>DOWNLOAD<<<<<