รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา

Post by sumreng
on 24 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งนักกิจการนักศึกษา ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศ นี้ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ

Post by sumreng
on 24 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา

Post by sumreng
on 17 กรกฎาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรคิ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 อ่านรายละเอียด...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Post by sumreng
on 19 กรกฎาคม 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 -25 กรกฏาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Post by sumreng
on 17 กรกฎาคม 2560

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรคิ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 อ่านรายละเอียด ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการ

Post by sumreng
on 19 กรกฎาคม 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 -31 กรกฏาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำตามสัญญา

Post by sumreng
on 17 กรกฎาคม 2560

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำตามสัญญา สายสนับสนุน ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1/2560 
- ตำแหน่งพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- ตำแหน่ง บริกร
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อ มาสอบคัดเลือกในวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น.- 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญ อ่านรายละเอียด ...

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์

Post by sumreng
on 19 กรกฎาคม 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 -31 กรกฏาคม 2560
อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว จำนวน 3 อัตรา

Post by sumreng
on 12 กรกฎาคม 2560

รับสมัครพนักงานประจำ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว เพื่อปฏิบัติงานสังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 3 อัตรา

- ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดิม

- ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า

- ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะบริหารและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8- 14 กรกฏาคม 2560

รายละเอียด >>>

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา(สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 18 กรกฎาคม 2560

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำสัญญา(สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ (ชาวต่างชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 ก.ค.2560 ถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 น. อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

Post by sumreng
on 06 กรกฎาคม 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ครั้งที่ 6/2560 ข้อที่ 1 ตำแหน่ง/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มหาวิทยาลัยฯ จึงประการศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สองคัดเลือก ดังนี้ อ่านรายละเอียด >>>