https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post on 16 พฤษภาคม 2561
by sumreng

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ครู้ผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มาสอบข้อเขียนใน วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 

อ่านรายละเอียด >>>