ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่

Post on 24 มิถุนายน 2560
by sumreng

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักอาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด >>>

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง รายละเอียด >>>