ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ประกวดราคาชื้อลิฟต์โดยสารขนาด 1000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที

Post on 24 มิถุนายน 2560
by sumreng

ประกวดราคาชื้อลิฟต์โดยสารขนาด 1000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที หยุดรับส่ง 7 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ รายละเอียด >>>