ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

ข้อกำหนดและขอบเขตของงานการประกวดราคาจ้างปรับปรุง

Post on 24 มิถุนายน 2560
by sumreng

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน( Term of reference )การประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่าง 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อ่านรายละเอียด…

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน( Term of reference )การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบรรณราชนครินทร์ 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อ่านรายละเอียด…

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน( Term of reference )การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อ่านรายละเอียด…

ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน( Term of reference )การประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอพัก 1 งาน โดยวิธีประกวดราคา อ่านรายละเอียด…