ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ไม่พบฟีด

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Post on 24 มิถุนายน 2560
by sumreng

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด…