ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ร้อยเอ็ด คว้าอันดับที่ 1 ใน "โครงการ Marketing Contest

Post by sumreng
on 23 พฤศจิกายน 2560

ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มรภ.ร้อยเอ็ด คว้าอันดับที่ 1 🥇 ใน "โครงการ Marketing Contest การแข่งขันแผนกลยุทธ์ทางการตลาด TOYOTA"รอบค้นหาผู้ชนะ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว 
👉จัดโดย บริษัท โตโยต้า สาเกตนคร ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มรภ.ร้อยเอ็ด 
👏ขอขอบพระคุณที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เวทย์ศิริยานันท์ คุณจตุพล(ฝ่ายการตลาด บริษัท ToYoTa ) และอาจารย์อินทร์ (สาขาการตลาด)  อ่านเพิ่มเติม >>>

นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะศึกษา มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ ART AND PAPER PAINTING CONTEST 2017

Post by sumreng
on 23 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk  อ่านเพ่ิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. คว้ารางวัลในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

Post by sumreng
on 23 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และยังมีอีกรางวัลคือ อาจารย์ SHU YAPING อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีน ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 อีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเรา และถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>