รับสมัครบุุคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุุคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<
เข้าชม : 690
วันนี้ : 13

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 123
วันนี้ : 2

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 249
วันนี้ : 5

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 40
วันนี้ : 3

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

เข้าชม : 21
วันนี้ : 1