ประกาศผลสอบคัดเลือก ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิต มรภ.รอ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้