ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และสาขาวิชาภาษาไทย สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังนี้