ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายวัน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวในวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายอาคารและสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เข้าชม : 212
วันนี้ : 11