ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างรายวัน สังกัดฝ่ายอาคารและสถานที่

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนิการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้