รับสมัครคัดเลือกเพื่อเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิตและคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้