ผลการสอบคัดเลือกพนักงานประจำตาสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคลินิกเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์