รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1 อัตรา ประจำศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ อัตราเงินเดือน 24,500 บาท/เดือน และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้