รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดดังนี้

ส่งข้อความ
Skip to content