ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวัน สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายวัน จำนวน 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ผลการสอบคัดเลือก-ลูกจ้างรายวัน
ผลการสอบคัดเลือก-ลูกจ้างรายวัน
ส่งข้อความ
Skip to content